Varainhankinta voi olla hauskaa opettajallekin!

Teimme sinulle valmiin Yrittäjyyskasvatuspaketin, jolla voit yhdistää varainhankintaprojektin eri oppiaineisiin ja helpottaa omaa työtäsi osallistamalla oppilaat luokkaretken suunnitteluun. Paketissa on valmiita ladattavia tehtäviä, joita voit käyttää sellaisenaan tai soveltaa omaan opetukseesi.

Varainhankinta on yksi parhaista tavoista konkretisoida oppilaille yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Samalla oppilaat oppivat, mitä kaikkea tällaisten retkien järjestämisessä tulee ottaa huomioon.

Tausta-ajatuksia

Aivan kuin yrittäjyyteen myös luokkaretkeen kuuluvat visio eli tavoite, strategia eli keinot saavuttaa tavoitteet sekä arvot eli miten oppilaat haluavat toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

Varainhankinnan lomassa oppilaat tutustuvat edellä mainittujen yrittäjyyden peruskäsitteiden ohella budjetointiin, markkinointiin, tiedonhankintaan, asiakkaalle tuotettavaan hyötyyn ja sen arvoon eli hinnoitteluun.

Varainhankintatapauksessa luokkaan kannattaa perustaa oma yritys (Luokka Oy), jossa jokainen oppilas on mukana tasavertaisena osakkaana.

Osakeyhtiön toimintaan kuuluu olennaisena osana osakkaiden äänivalta, joten tärkeät päätökset voidaan tehdä äänestämällä. Opettaja voi toimia luokkayrityksen yhtiökokousten puheenjohtajana, jonka tehtävänä on esitellä päätettävät asiat yhtiön osakkaille. Jos tilanne äänestysten jälkeen päättyy tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee asian.

 

Päättäkää mikä on yrityksen visio, eli tavoite.

Visio unelmien luokkaretkestä

Yrittämiseen kuuluu aina määritelty tavoite, jota yrityskielellä sanotaan visioksi. Yrityksen perustason tavoite/visio on tuottaa voittoa yrittäjälle/omistajille. Tässä tapauksessa ”yritystoiminnan” visiona on mahdollistaa pääsy luokkaretkelle. Oppilaat voivat keskustella ja päättää äänestämällä tarkemmasta visiosta, eli luokkaretken toivotusta sisällöstä.

Minimitavoite on saada kerättyä juuri tarvittava määrä rahaa, jotta retki saadaan toteutettua. Seuraava tavoite on kerätä rahaa unelmien luokkaretkeä varten (Parempi bussi, parempi hotelli, enemmän aktiviteettejä…).

Keskustelua ja päätöstä ennen on hyvä kirjata vaikka taululle (tai koneelle heijastettuna taululle) erilaisia ideoita luokkaretken sisällöstä, määränpäästä, ajankohdasta ja muusta siihen liittyvästä.

Valmiista idealistasta on helppo keskustella ja vertailla vaihtoehtoja mahdolliselle toteutukselle. Ovatko jotkut vaihtoehdot alkujaan mahdottomia toteuttaa, sulkeeko joku idea pois toisia ideoita, voiko kaikki luokkaretkelle lähtijät osallistua kaikkiin listattuihin toimintoihin (allergiat, vakaumus jne.)

 

Laskekaa luokkaretken budjetti ja miettikää onko se realistinen

Budjetti:

Budjetti kuuluu jokaisen retken järjestämiseen olennaisena osana. Oppilaat voivat rakentaa alustavan budjetin laskemalla haluamiensa aktiviteettien, kyyditysten sekä yöpymisen kustannukset. Näiden ei tarvitse olla lopullisia tarjouksia, mutta se antaa oppilaille hyvän tuntuman, mitä tällaisten retkien budjetti rakentuu.

Budjetin laskeminen on hyvä pienryhmätehtävä, jolloin kaikki pääsevät osallistumaan toimintaan. Kun ryhmät ovat saaneet omat budjettinsa laskettua, niitä voidaan verrata koko ryhmän kesken.

Tehtävässä on hyvä kannustaa oppilaita rohkeaan lähestymiseen, eli puhelimet esille ja googlaamaan tai soittelemaan eri palveluntarjoajien hintoja.

Lataa tästä Excel-pohja budjetin laskemiseen

Varainkeruun menetelmien valinta on herkullinen paikka rakentavaan keskusteluun

Strategia ja arvot

Kun tavoite ja budjetti on selvillä, pitää päättää oppilasyrityksen strategiasta, eli keinoista joilla tavoitteet ja budjetoitu rahasumma saavutetaan. Tästä saadaan aikaan hedelmällinen keskustelu luokassa, kun lähdetään kartoittamaan kaikki mahdolliset varainhankintatavat ja listaamaan niiden etuja ja haittoja:

  • Toisista keinoista saa parempaa tuottoa kuin toisista.
  • Jotkut tuotteet ja palvelut aiheuttavat enemmän töitä kuin toiset.
  • Ovatko jotkut tuotteet eettisesti arveluttavia?
  • Vai pitäisikö vain kerjätä rahat vanhemmilta?

Lataa tästä Word-pohja varainhankintatapojen vertailuun

 

Varainhankintaprosessi on yleensä pitkä, jolloin oppilaiden motivaatio voi lopahtaa aika ajoin. Tavoitteen asettelun, budjetin laskemisen sekä strategian valinnan jälkeen oppilaat voivat piirtää siitä helposti ymmärrettävän diagrammin, jossa näkyy tavoitteet valituille varainhankintamenetelmälle.

Välitavoitteiden saavuttaminen pitää yllä motivaatiota ja niiden saavuttamista voidaan juhlia oppilaiden ehdottamalla tavalla.

 

 

Leijonan luola -pelissä haetaan luokan parasta myyntipuhetta eli pitchausta

Myyntipuhe - varainhankinnan integraatio äidinkielen suulliseen ilmaisuun

Varainhankinnassa myyntitilanne on lapsille herkullinen paikka oppia kanssakäymistä vieraiden ihmisten kanssa sekä harjoitella argumentointitaitoja tulevaa elämää varten.

Kun oppilasyritys on valinnut myytävän tuotteen on aika valmentaa myyntikoneisto täysille. Valitettavan usein meidän ovelle tulee oppilaita, jotka sanovat: “Hei. Ostatteko vessapaperia (tai mitä he nyt myyvätkään)? Sen jälkeen he jäävät katsomaan anovasti puheen jäädessä tuohon yhteen virkkeeseen.

Kuulostaa perustason suomalaiselta myyntipuheelta, mutta varainhankinnan ei tarvitse olla näin tylsää.

Lataa tästä luokan kanssa pelattava hauska Leijonan luola -peli

Yhdistä varainkeruu äidinkieleen ja erilaisten tekstien tuottamiseen

Markkinointi  - varainhankinnan integraatio tekstin tuottamiseen

Hyvän varainhankintatuloksen eteen kannattaa tehdä kunnon markkinointia. Markkinointia voi tehdä suoramarkkinointina, kuten sähköpostin välityksellä tai massamarkkinointina vaikka paikallislehdessä.

Markkinointi viestien ja lehdistötiedotteen kirjoittamisen voi yhdistää hyvin äidinkieleen, jolloin oppilaat oppivat asiatekstin ja vaikuttavan tekstin tuottamista.

Lataa tästä Markkinointiguru-tehtävä, jolla voit integroida varainhankinnan äidinkielen kirjalliseen ilmaisuun.

Lähde mukaan Hymisspurttiin keräämään varoja

ja edistämään terveitä elämäntapoja!